C++ , C diliniin bir çok özelliğinin geliştirilmiş ve yazılım üretkenliğini , kalitesini ve tekrar kullanılabilirliğini artırmaya imkan tanıyan nesne yönelimli programlamayı sağlayan bir dildir. C++ ilk olarak