Filtre Devreleri

Merhabalar;

Bu yazımda filtre devrelerini tanıyacağız.Filtre devrelerinin çeşitlerini ne işe yaradıklarını neden tercih edildiklerini öğrenmek istiyorsanız yazıyı okumaya devam edin .

Filtre devreleri daha çok haberleşme sistemlerinde kullanılır.Örneğin elimizde bir televizyon, Wifi, radyo ve GSM olsun. Bu cihazların olduğu ortamda havada bulunan sinyaller çok çeşitlidir.Bu da bir sinyal karmaşasına sebep olmaktadır.Elektronik bir cihaz bu sinyallerden sadece biriyle çalışmakta fakat diğer sinyaller çalışacak olan cihazın çalışmasını olumsuz etkilemektedir.Filtre devreleri işte tamda burda devreye giriyor.
Adsız

Antenden gelen sinyallerin tümü filtre devresine girdikten sonra filtre devresi sadece gerekli olan sinyali geçirir ve bunu sisteme iletir.Diğer sinyallerin sisteme etkisi ortadan kalkar ve daha stabil olarak çalışır.

Peki bu sinyalleri neye göre ayırıyoruz? Her sinyalin bir frekansı vardır.Biz filtre devreleri sayesinde istediğimiz frekans değerlerine izin verebilirken istemediğimiz frekans değerlerini de sistemden atabiliyoruz. Belirlenen frekansın altındakileri geçirip üstündekileri azaltan filtre devrelerine alçak geçirgen filtre devreleri denir. Belli bir frekans değerinin üstündekileri geçirip altındakileri azaltan filtre devrelerine yüksek geçirgen filtre devreleri denir. Belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri geçiriyorsa bant geçiren filtre devresi, belli bir frekans aralığındaki sinyalleri zayıflatıyorsa bant durduran filtre devresi adı verilir.

Adsız1

1)Alçak Geçiren Filtre devreleri:

Adsısaz

Alçak geçiren filtre yapısında kesim frekansından sonra sinyal azalarak sönümlenmeye başlar. Kesim frekansı ile şu formülle bulunur;

Adsdaddız

Alçak geçiren filtre devresinin frekans eğrisi ise şu şekildedir;
Adaaaaassız

2)Yüksek Geçiren Filtre devreleri:

Afadsfadfadsız

Yüksek geçiren filtre devreleri köşe frekansının altındaki frekansları azaltarak sönümler. Köşe frekansının üstündeki frekansların geçişine izin verir.Köşe frekansı şu formülle bulunur;
fasfa

Yüksek geçiren filtre devresinin frekans eğrisi ise şu şekildedir;

dafadfa

3)Bant Geçiren Filtre devreleri:

Addsf a sız

Bant geçiren filtreler alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devrelerinin seri olarak bağlanmasıyla elde edilir.Alt ve üst kesim frekansları ayrı ayrı hesaplanır ve aradaki bölge ise sistemin bant genişliğini verir.İdeal bant geçiren filtre devrelerinde alt kesim ve üst kesim frekanslarının arasında kalan bölgede kazanç fazladır.Fakat bu bölgenin dışına çıkıldığında kazanç büyük oranda düşer.

Köşe frekansını bulmak için şu formül kullanılır;

fads daa

Bant geçiren filtre devresinin frekans eğrisi ise şu şekildedir ;

sdaaaaa

4)Bant Durduran Filtre devreleri:

Adsız

Bant durduran filtre devresi alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devrelerinin paralel olarak bağlanmasıyla eldde edilir.Devrede bant genişliğinin merkez noktası Fn ile gösterilir.

Bant genişliğinin merkez noktasını bulmak için şu formül kullanılır;

aaa

Bant durduran filtre devresinin frekans eğrisi ise şu şekildedir ;

SDSd

6 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir